Menü
Hakkımızda

Kurumsal

Hakkımızda

TÜRKÇEYE MERHABA

Çocuklar için Türkçe Öğretim Seti

 

İlkokul çağındaki çocukların seviye ve ihtiyaçlarına uygun olarak hazırlanan “TÜRKÇEYE MERHABA” eğitim seti, hem görsel açıdan hem muhteva bakımından eğitimcilerin ve öğrencilerin ilgisini çekecek bir çalışma.

 

Bu set A1-1, A1-2 ve A2-1, A2-2 şeklindeki bir planlama ile toplam dört takımdan oluşmaktadır. Sekiz ünite ihtiva eden her bir takımda bir ders kitabı ile bir çalışma kitabının yanı sıra dersleri eğlenceli ve işlevsel hale getirecek etkileşimli uygulama yer almaktadır. Bu etkileşimli uygulamaya, yayınevi tarafından size verilecek özel bir şifre yoluyla, bu site üzerinden erişim sağlayabilirsiniz.

 

Birinci takımdan sonra gelen her bir takım, konu ve dil malzemesi açısından bir önceki takımı kısmen tekrar edecek, pekiştirecek, böylece öğrencilerin dil becerilerini bir üst seviyeye taşıyacak “sarmal” bir yapıda hazırlanmıştır. Böylece ikinci, üçüncü veya dördüncü sınıfta Türkçe öğrenmeye başlayan bir öğrenci, önceki seviyelerde bulunan kalıp ve malzemeden mahrum kalmayacaktır.

 

Bilindiği gibi, bu yaştaki çocuklara yönelik dil öğretiminde dinleme-konuşma ve okuma-yazma becerilerini kazandırmak, temel dil bilgisi kurallarını ise sezdirme yoluyla vermek gerekir. Bu yüzden bu dil öğretim setinde, verilen örneklerden kurala ulaştırma veya onu sezdirme yöntemi benimsenmiştir. Yani Türkçeyi, kurallar, tablolar ve kelime listeleri ile değil de, doğal ortamlar ve anlamlı bağlamlar içinde öğretmek hedeflenmiştir.

Bu eğitim setini kullanırken eğitimcilerin dikkat etmesi gereken en önemli husus şudur: Dil derslerinde bir öğrenci pasif bir dinleyici yahut izleyici olmamalı; oyun, etkinlik ve bol bol pratikle sürekli aktif tutulmalıdır ki bizzat rol alıp uygulayarak o dili öğrensin. Böylece dil öğrenimi zevkli ve kalıcı hale gelsin.

 

Bu eğitim setinin ders ve çalışma kitaplarında şunlara yer verilmiştir:

 

  • Her bir takım için ayrı ayrı kurgulanıp çizilmiş sevimli çocuk karakterler

  • Günlük hayatta bir çocuğun en çok ihtiyaç duyacağı kelime ve cümleler

  • Dilin dört temel becerisi olan dinleme-konuşma ve okuma-yazma becerilerini geliştiren metin ve diyaloglar ile alıştırma ve etkinlikler

  • Sezdirme yoluyla kazandırılan az miktarda temel dil bilgisi konuları

  • Çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimlerine uygun oyun, bulmaca ve faaliyetler

 

Kitapta öğrenci seviyesini aşan, telaffuzu zor kelimelere yer verilmemiştir. Bu yaştaki öğrencilerin dikkat seviyesi kısa olduğundan uzun diyalog ve metinlerden bilhassa kaçınılmıştır. Kitaptaki akış, öğrenciyi sürekli aktif tutacak uygulamalarla düzenlenmiştir. Çocukların yaş ve dil seviyeleri göz önüne alınarak, kitaptaki kelime, cümle, metin ve diyaloglar mümkün mertebe somutlaştırılmış, bunun için görsel unsurlardan bolca istifade edilmiştir.

 

Bu eğitim setinin öğrenciler ve eğitimciler için yararlı olmasını diliyoruz.