Menü

Özellikler

Sarmal Yapı

Türkçeye MERHABA” setinin en dikkat çeken özelliği, kitapların birbirinden bağımsız olmayıp her aşamada birbirini pekiştirmesi ve kısmi tekrarlarla konuları sağlamlaştırmasıdır. Birinci takımdan sonra gelen her bir takım, konu ve dil malzemesi açısından bir önceki takımı kısmen tekrar edecek, takviye edecek, böylece öğrencilerin dil becerilerini bir üst seviyeye taşıyacak “sarmal” bir yapıda hazırlanmıştır. Bundan dolayı, ikinci, üçüncü veya dördüncü sınıfta Türkçe öğrenmeye başlayan bir öğrenci, önceki seviyelerde bulunan kalıp ve malzemeden mahrum kalmamış olacaktır.